priskelti

priskelti
priskélti, prìskelia, priskė́lė tr. NdŽ; I 1. Klt priskaldyti: Priskélk balanų J. Prikapotai malkos kojų rankelių, priskeltai balanų mano petelių, privytai pantelių mano kaselių (d.) Eiš. 2. priskirti: Pryskė́lė mumis pry Šilalės [rajono] Grd. | Ing kurį prilyginimą mirties ir mes esme priskeltaĩs DP423. 3. Rtr, Klp, Brs, Grg, Užv privirinti, primesti plieno ašmenims: Dalgiui plieno priskélti KI53. Kirviui plieną priskélti, užmesti KII201. Priskeltà geležis 425. Kirvis kaip nūdylna, atbunka, reik pryskélti Lkv. Priskélsu kirvį, tik duok antskalą Tl. Kalvis priskėlė nudilusius noragus Up. Plienu priskeliu D.Pošk. Pryskélti jekšį BzF169. ^ Mani pagydė – teip kaip plienu priskė́lė Jrb. Kaip su plienu širdį priskėlė (atgaivino) Kv. \ skelti; antskelti; apskelti; atskelti; įskelti; išskelti; nuskelti; paskelti; perskelti; praskelti; priskelti; razskelti; suskelti; užskelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • priskeltinis — priskeltìnis, ė adj. (2) BŽ425 pridurtas kaitinant (apie metalą), priskeltas, privirintas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priskėlimas — priskėlìmas sm. (2) 1. Sut → priskelti 2. 2. KII327, Ser → priskelti 3. skėlimas; antskėlimas; atskėlimas; įskėlimas; išskėlimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antskelti — antskelti, añtskelia, antskėlė (ž.) tr. Š užmesti, privirinti plieną (ppr. ašmenims): Nuvežk plūgą į kalvę – lai añtskelia noragą Skd. Antskelk mun ekėtes J.Jabl(Als). Antskelti kirvį Jn(Kv). Noragus, kirvį su plienu antskėliau J. ◊ šìrdį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskelti — apskelti, àpskelia, apskėlė tr. skeliant, žiebiant apsukti aplink ką: Reik galvą apskelti su skiltuvu nu ugnies lekančiosios Lnk. Ir smilkė, ir laumės žolių supešusi iš patvorių padėdavo po priegalvėliu; senajai Šimkuvienei leido anglis sumesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskelti — atskelti, àtskelia, atskėlė Š, BŽ79; SD1108, Q12, R, N, M, L 1. tr. Ps skeliant atidalyti, atplėšti: Atskelk skalą nuo skalinio J. Lentos kraštas atskeltas DŽ1. Atskelk pagaliuką, bus purvui nukrapštyt Sb. Vieną pliauskę atskėlė Pb. Vienai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskelti — išskelti, ìšskelia, išskėlė tr. K, Š; M 1. DŽ1 skeliant padaryti: Iš to lenkto uosio galėsim išskelti šlajom pavažas Sml. Iš balto diemedėlio išskelsiu irklelį LTR(Mrj). Ei išskel̃s, išskel̃s baltas lentužėles, dirbdins naujas staklužėles JV49.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaltuvė — 2 kaltuvė sf. (1) žr. 1 kalvė 1: Stasys išėjo į kaltuvę priskelti kirvio Šlv. ◊ kaltuvėje maltuvėje bùvęs daug patyręs: Daug matęs, visur buvęs: ir kaltuvėj, ir maltuvėj Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskelti — nuskelti, nùskelia, nuskėlė tr. 1. K skeliant atidalyti: Nuskėlė [akmens] gabalą sklepu Drsk. Medys kuris per pusę nuskeltas, kuris visai nulaužtas Šr. Įsiutęs perkūnas nuskėlė ąžuolo viršūnę, sudraskė šakų vainiką rš. Nuskelti lentos kraštą DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskelti — paskelti, pàskelia, paskėlė 1. tr. skeliant atidalyti, atskelti: Paskeldavo medžių i žibindavo Krž. | refl. tr.: Padėk po pečiu pliauckų – nebėra iš ko šakalių pasiskelti Jnš. 2. tr. Ser pajėgti skelti. 3. tr. NdŽ kurį laiką skelti. 4. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskelti — tr. K; SD324, H, R330, N, Sut, M 1. DŽ skeliant perdalyti: Perskeltas SD320. Parskelti medį J. Vinkšną reik skaldyti į rinkį – parskelti negal Ms. Pagalys su šaka, neperskelia, keikias Klt. Perkūnija y[ra] trenkusi – į kelius šmotus y[ra] tatai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”